Integrade G4

InteGrade engine UB Vi 1150mm WWR G4

Код за поръчка: 74380200
Пълен код на поръчката: 871869974380200