Integrade G4

InteGrade engine Vi 855mm 930 PW G4

Код за поръчка: 74437300
Пълен код на поръчката: 871869974437300