Integrade G4

InteGrade engine UB Vi 1150mm 940 PW G4

Код за поръчка: 74459500
Пълен код на поръчката: 871869974459500