MSTER Value GLASS LED candles and lusters

MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G

Код за поръчка: 32505000
Пълен код на поръчката: 871951432505000