CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Код за поръчка: 82839700
Пълен код на поръчката: 871869682839700