CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Код за поръчка: 82841000
Пълен код на поръчката: 871869682841000