CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Код за поръчка: 82843400
Пълен код на поръчката: 871869682843400