CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Код за поръчка: 48678200
Пълен код на поръчката: 871951448678200