CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

Код за поръчка: 48680500
Пълен код на поръчката: 871951448680500