CorePro LED PLS

Ново

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Код за поръчка: 28654200
Пълен код на поръчката: 872016928654200