CorePro LED PLS

Ново

CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

Код за поръчка: 28656600
Пълен код на поръчката: 872016928656600