CorePro LED PLS

Ново

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Код за поръчка: 28658000
Пълен код на поръчката: 872016928658000