CorePro LED PLS

Ново

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Код за поръчка: 28660300
Пълен код на поръчката: 872016928660300