CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Код за поръчка: 80611100
Пълен код на поръчката: 871869680611100