CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Код за поръчка: 47558800
Пълен код на поръчката: 871951447558800