CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Код за поръчка: 46958700
Пълен код на поръчката: 871951446958700