CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1800mm 21W 840 T8

Код за поръчка: 31692800
Пълен код на поръчката: 871951431692800