CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Код за поръчка: 32531900
Пълен код на поръчката: 871951432531900