CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Код за поръчка: 32533300
Пълен код на поръчката: 871951432533300