CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8

Код за поръчка: 41897400
Пълен код на поръчката: 871951441897400