CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8

Код за поръчка: 41903200
Пълен код на поръчката: 871951441903200