CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Код за поръчка: 42103500
Пълен код на поръчката: 871951442103500