CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

Код за поръчка: 42105900
Пълен код на поръчката: 871951442105900