CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8

Код за поръчка: 46956300
Пълен код на поръчката: 871951446956300