CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Код за поръчка: 45977900
Пълен код на поръчката: 871951445977900