CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Код за поръчка: 45981600
Пълен код на поръчката: 871951445981600