CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

Код за поръчка: 45983000
Пълен код на поръчката: 871951445983000