CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

Код за поръчка: 48640900
Пълен код на поръчката: 871951448640900