CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8

Код за поръчка: 48642300
Пълен код на поръчката: 871951448642300