CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8

Код за поръчка: 48648500
Пълен код на поръчката: 871951448648500