CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8

Код за поръчка: 48650800
Пълен код на поръчката: 871951448650800