MASTER LEDtube EM/Mains T8

MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

Код за поръчка: 59237000
Пълен код на поръчката: 871869959237000