MASTER LEDtube EM/Mains T8

MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

Код за поръчка: 59245500
Пълен код на поръчката: 871869959245500