MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5

Код за поръчка: 78347100
Пълен код на поръчката: 871869978347100