MASTER LEDtube T8 UltraEfficient

MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 830 T8

Код за поръчка: 27690100
Пълен код на поръчката: 872016927690100