MasterConnect LEDtube EM/mains T8

MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8

Код за поръчка: 66970600
Пълен код на поръчката: 871869966970600