MasterConnect LEDtube EM/mains T8

MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Код за поръчка: 71748300
Пълен код на поръчката: 871869971748300