RF Mesh nodes

LLC7450/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ LG

Код за поръчка: 70816000
Пълен код на поръчката: 871869970816000