RF Mesh nodes

LLC7451/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ DG

Код за поръчка: 72810600
Пълен код на поръчката: 871869972810600