RF Mesh nodes

LLC7471/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ SG

Код за поръчка: 41291000
Пълен код на поръчката: 871951441291000