Uni DMX controls and accessories

ZXP399 Addressing Kit DMX

Продуктово описание

Uni DMX controls and accessories, 6 to 24 DC V, Finger-protected, CE mark, Black

Код за поръчка: 94526599
Пълен код на поръчката: 871951494526599