HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 89739500
Пълен код на поръчката: 872790089739500