HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 88335000
Пълен код на поръчката: 872790088335000