UniFlood M G2

BVP353 16LED 40K 220V L18 10

Продуктово описание

UniFlood M G2, 3205 lm, 30 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92501499
Пълен код на поръчката: 871951492501499