UniFlood M G2

BVP353 18LED 40K 220V L21 15

Продуктово описание

UniFlood M G2, 3475 lm, 40 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92546599
Пълен код на поръчката: 871951492546599