UniFlood M G2

BVP353 24LED 40K 220V L24 15

Продуктово описание

UniFlood M G2, 4415 lm, 50 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92582399
Пълен код на поръчката: 871951492582399