UniFlood M G2

BVP353 24LED 40K 220V L24 30

Продуктово описание

UniFlood M G2, 4575 lm, 50 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92591599
Пълен код на поръчката: 871951492591599