UniFlood M G2

BVP353 30LED 40K 220V L30 15

Продуктово описание

UniFlood M G2, 5520 lm, 60 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92618999
Пълен код на поръчката: 871951492618999