UniFlood M G2

BVP353 30LED 40K 220V L30 30

Продуктово описание

UniFlood M G2, 5715 lm, 60 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92627199
Пълен код на поръчката: 871951492627199