UniFlood M G2

BVP353 36LED 40K 220V L35 45

Продуктово описание

UniFlood M G2, 7270 lm, 80 W, 840 neutral white, Safety class I

Код за поръчка: 92672199
Пълен код на поръчката: 871951492672199